golge
Çevirilerden Seçemeler
Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – Paideia ve Kentsel Erdem - John Clark (Bölüm III)

Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – Paideia ve Kentsel Erdem - John Clark (Bölüm III)

“Başat olarak gücün yerel seviyede desantralize olmasına yoğunlaşan bir liberter belediyecilik programının Amerika’da ve diğer ülkelerin varolan politik kültürünün bağlamı içinde gerçekten gerici sonuçları olabilir. Bir “halk meclisleri iktidarı” katı bir göçmen karşıtı mevzuatlara, ölüm cezasına, işkence kurumlarına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının genişlemesine,  dini vecibelerin zorla yaptırılmasına, baskıyla ahlaki uygulamalar yaptırılmasına ve yoksullara karşı cezalandırıcı boyutlar...

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Esrar ve Dervişler

Esrar üzerine olan bu yazının nerede yayınlanmış olduğuna dair bir fikrimiz yoktu. Bundan dolayı başka bir belirsiz bir üslup kullanılmıştı. Doğrusu bir okuyucumuz tarafından hatırlatılmış oldu: Yaklaşık 150 sene önce kaleme alınan bir kitaptan özetlenerek 1995′de Express dergisinde yayınlanmış. Bizi bu konuda uyaran okuyucumuza teşekkür ederiz..

→ Devamını Oku ...

Küresel Oligarşi ve Liberal Değerlerin İflası – Dilaver Demirağ

Bir ülkenin küresel oligarklar tarafından saldırıya uğruyor olması, o ülkenin buna tüm gücü ile direnmesi elbette takdir göresi bir şeydir ama sırf bu yüzden de aziz ilan edilemezler. Bu ülkelerin tümü de muhaliflerine dönük baskıcı rejimleri ile en sıradan biçimsel bir demokrasiden bile geridedirler. Tam da bu nedenle liberal erdemler küresel oligarşiye dönük en sağlam...

→ Devamını Oku ...

İsrail Katliamına Anti-Semitizm Bahanesi (1) – Dilaver Demirağ

Anarşizm denilen siyasi hareketin ruhundaki anti-otoriterliği ve bir merkez tarafından belirlenmiş doktrin anlayışının reddedilmesi, her bir bireyin anarşist düşünceye kendi varlığından bir şeyler katmasına elverişli bir açık sistem düşüncesi ne yazık ki bu ülkenin oryantalistleşmiş ve zihnen de sömürgeleşmiş aydınları elinde tam bir post modern çöplük haline getirildi.

→ Devamını Oku ...
Sayfa: 2 | Toplam: 212