golge
Çevirilerden Seçemeler
Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

"Fikirler gelişti ve değişti. Bugün Bakunin’in politik ekonomisiyle ve tarih yorumuyla çok fazla Marksist olduğunu düşünüyorum; onun felsefesinde evrenin mekanik kavrayışı ile insanlığın kaderi üzerinde iradeye duyulan inanç arasındaki çelişkiye olası bir çözüm getirmediğini görüyorum."

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Bu Kış Sandıktan Dikta Çıktı/Çıkacak – Dilaver Demirağ

“Otoritenin tüm uygulamaları alçaltıcıdır ve otoriteye her boyun eğiş, aşağılanmadır.” Michel Bakunin İktidar hep güce inanır ve gücü sever. Tarih güce tapan tiranlar ile doludur ama hepsi de sonunda o lanetli iktidarlarının altında ezileceklerdir. Şu anda İktidarda duran AKP diktası da eninde sonunda yıkılacak ve belki de sonları Saddam’ın, Şah’ın, Musolli’nin sonları gibi olacaktır.

→ Devamını Oku ...