golge
Çevirilerden Seçemeler
Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – Paideia ve Kentsel Erdem - John Clark (Bölüm III)

Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – Paideia ve Kentsel Erdem - John Clark (Bölüm III)

“Başat olarak gücün yerel seviyede desantralize olmasına yoğunlaşan bir liberter belediyecilik programının Amerika’da ve diğer ülkelerin varolan politik kültürünün bağlamı içinde gerçekten gerici sonuçları olabilir. Bir “halk meclisleri iktidarı” katı bir göçmen karşıtı mevzuatlara, ölüm cezasına, işkence kurumlarına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının genişlemesine,  dini vecibelerin zorla yaptırılmasına, baskıyla ahlaki uygulamalar yaptırılmasına ve yoksullara karşı cezalandırıcı boyutlar...

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Hebdo Palaları Ne Olarak Çizmişti – Dilaver Demirağ

Batının insan hakları adıyla yürüttüğü yeni sömürgeleştirme operasyonlarında yeni emperyal söylem ise iyi Müslüman-kötü Müslüman söylemlerine ambalajlanmış İslamofobi. Ve anarşist çizerlerin çalıştığı Charlie Hebdo ise tam da buna hizmet verdi. Yani Anarşist bir dergi peygamberi hakaretemiz bir ifade ile çizerken kendilerince otoriteye kafa tuttuklarını düşünürken yeni bir otoriteye yaltaklanmış oldular. Tam da bu yüzden sormak istediğim Hebdo Orta Afrika'da Fransa'nın oranın elmas ve uranyum yataklarına el koymak için yine demokrasi bahanesine sarılarak, işgali esnasında Fransız askerlerinin seyri ile Müslümanları ellerindeki palalar ile doğrayan Hrıstiyan Anti-Balaka'yı nasıl çizdiğidir.

→ Devamını Oku ...