golge
Çevirilerden Seçemeler
Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – Paideia ve Kentsel Erdem - John Clark (Bölüm III)

Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – Paideia ve Kentsel Erdem - John Clark (Bölüm III)

“Başat olarak gücün yerel seviyede desantralize olmasına yoğunlaşan bir liberter belediyecilik programının Amerika’da ve diğer ülkelerin varolan politik kültürünün bağlamı içinde gerçekten gerici sonuçları olabilir. Bir “halk meclisleri iktidarı” katı bir göçmen karşıtı mevzuatlara, ölüm cezasına, işkence kurumlarına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının genişlemesine,  dini vecibelerin zorla yaptırılmasına, baskıyla ahlaki uygulamalar yaptırılmasına ve yoksullara karşı cezalandırıcı boyutlar...

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Bir Kitle İmha Silahı Olarak Selefilik - Dilaver Demirağ

Fanatizm daima hakikatin tekelini elinde tutma anlayışını içerir. Ve fanatik tek doğrunun kendisi olduğunu düşündüğünden başkaları içinde bu doğrunun olmasını ister, hatta istemeden öte bu doğruya mecbur eder. Pagan İmparatorluk dinleri senkretikti yani bağdaştırıcı, bu anlamda tanrılar panteonuna yeni bir tanrıyı buyur etmek (elbette Baş Tanrı bundan hariçti) bir sorun oluşturmuyordu, bu yolla emperyal güç...

→ Devamını Oku ...