golge
Çevirilerden Seçemeler
Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – Paideia ve Kentsel Erdem - John Clark (Bölüm III)

Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – Paideia ve Kentsel Erdem - John Clark (Bölüm III)

“Başat olarak gücün yerel seviyede desantralize olmasına yoğunlaşan bir liberter belediyecilik programının Amerika’da ve diğer ülkelerin varolan politik kültürünün bağlamı içinde gerçekten gerici sonuçları olabilir. Bir “halk meclisleri iktidarı” katı bir göçmen karşıtı mevzuatlara, ölüm cezasına, işkence kurumlarına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının genişlemesine,  dini vecibelerin zorla yaptırılmasına, baskıyla ahlaki uygulamalar yaptırılmasına ve yoksullara karşı cezalandırıcı boyutlar...

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Yasaklamak Yasaktır, Biz Özgürlüğe İnanıyoruz

En son mahkeme kararı ile Hebdo’nun mazlumluk üzerinden ticari oyunlarına alet olunan bir karar alınmış. Bir avukatın başvurusu ile Diyarbakır’daki mahkeme Hebdo’nun son kapağını yasaklatmış. Biz Yasaklamının Yasak Olacağı Bir Dünya İçin Varız. Bu yasağı tanımıyoruz ve bu kapağı yayınlıyoruz.

→ Devamını Oku ...

Bir Kitle İmha Silahı Olarak Selefilik - Dilaver Demirağ

Fanatizm daima hakikatin tekelini elinde tutma anlayışını içerir. Ve fanatik tek doğrunun kendisi olduğunu düşündüğünden başkaları içinde bu doğrunun olmasını ister, hatta istemeden öte bu doğruya mecbur eder. Pagan İmparatorluk dinleri senkretikti yani bağdaştırıcı, bu anlamda tanrılar panteonuna yeni bir tanrıyı buyur etmek (elbette Baş Tanrı bundan hariçti) bir sorun oluşturmuyordu, bu yolla emperyal güç...

→ Devamını Oku ...

Hayvansevicilik, Hayvanı Tabakta Sevmek, Leş Yiyicilik ve Yer'e İtaat - Kıvanç Erdem

Yeryüzü, onu ne kadar görünmez hale getirmek isterseniz isteyin hayatın tek ve gerçek yücesidir. Buna gücü var. O gücü, varlığını borçlu olduğu kaynağı yenebileceğini sanmak insanca bir ahmaklık. Dilerseniz göğün dibine gidin onun çağrısını aynı etkiyle duymaya devam edeceksiniz. Ben sadece boklu yumurta haşladığım için, daldan düştüğüm için, çiğ mısırın tadını anımsadığım için hayret ve hayranlık beslemiş değildim, cam karşısında yetişmiş ve yaşayan insanların da ona aşinalığı bundandır.

→ Devamını Oku ...

Hebdo Palaları Ne Olarak Çizmişti – Dilaver Demirağ

Batının insan hakları adıyla yürüttüğü yeni sömürgeleştirme operasyonlarında yeni emperyal söylem ise iyi Müslüman-kötü Müslüman söylemlerine ambalajlanmış İslamofobi. Ve anarşist çizerlerin çalıştığı Charlie Hebdo ise tam da buna hizmet verdi. Yani Anarşist bir dergi peygamberi hakaretemiz bir ifade ile çizerken kendilerince otoriteye kafa tuttuklarını düşünürken yeni bir otoriteye yaltaklanmış oldular. Tam da bu yüzden sormak istediğim Hebdo Orta Afrika'da Fransa'nın oranın elmas ve uranyum yataklarına el koymak için yine demokrasi bahanesine sarılarak, işgali esnasında Fransız askerlerinin seyri ile Müslümanları ellerindeki palalar ile doğrayan Hrıstiyan Anti-Balaka'yı nasıl çizdiğidir.

→ Devamını Oku ...

Fransa'da Anarşistlerin İslamla İmtihanı - Sharife Gemie

Sharife Gemie tarafından Fransız Anarşist dergileri incelenmesinden sonra yazılmış olan bu makale 2006'da çevrilmiş, görülebileceği gibi Anarşist çalışmalar isimli akademik anarşist dergide yayınlanmış bir makaledir. Fransız Anarşistlerinin nasıl bir düşünsel sefalet içinde olduklarını da bir açıdan sergiliyor bu yazı. Charlie Hebdo'ya yapılan iğrenç saldırıdan sonra bu yazıyı tekrar gündeme almakta yarar olduğunu düşündük. Özellikle Fransız Anarşist Federasyonu tarafından yayınlanmış son bildiride İslam ve İslamofobi konusunda eskisine göre daha dikkatli bir dil kullanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi okumalar.

→ Devamını Oku ...
Sayfa: 2 | Toplam: 3123