golge
Çevirilerden Seçemeler
Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

"Fikirler gelişti ve değişti. Bugün Bakunin’in politik ekonomisiyle ve tarih yorumuyla çok fazla Marksist olduğunu düşünüyorum; onun felsefesinde evrenin mekanik kavrayışı ile insanlığın kaderi üzerinde iradeye duyulan inanç arasındaki çelişkiye olası bir çözüm getirmediğini görüyorum."

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Oy Kullanmak A(Po)Litik Bir Eylemdir – Dilaver Demirağ

Anarşizm düşüncesi, benim gibi modern öncesi Anarşi yatağında ilerleyen ve manevi olanı, hatta ilahi olanı Anarşi ile birlikte düşünen birileri tarafından çeşitli biçimlerde eleştirilebilir. Bu bir anlamda Anarşizme hem içeriden hem de dışarıdan yöneltilen bir eleştiridir.

→ Devamını Oku ...