golge
Çevirilerden Seçemeler
Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – John Clark (Bölüm II)  “Tarihin İtici Gücü”

Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – John Clark (Bölüm II) “Tarihin İtici Gücü”

 "Felsefi olmaya en çok teşebbüs ettiği noktada Bookchin, en zayıf olduğu yerdedir. Bu onun en istekli teorik girişimlerindeki bir durum: onun “politik olan” kavramına vurgusu. Aristo önemli felsefi Dört Nedensellik buluşunu ilan etmiştir, Bookchin ise kendi Üç Alanını ilan eder. Üç sosyal alan arasında dikkatli ve önemli ayrımlar yapmış olduğuna” işaret eder: toplumsal, politik ve...

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Oy Kullanmak A(Po)Litik Bir Eylemdir – Dilaver Demirağ

Anarşizm düşüncesi, benim gibi modern öncesi Anarşi yatağında ilerleyen ve manevi olanı, hatta ilahi olanı Anarşi ile birlikte düşünen birileri tarafından çeşitli biçimlerde eleştirilebilir. Bu bir anlamda Anarşizme hem içeriden hem de dışarıdan yöneltilen bir eleştiridir.

→ Devamını Oku ...