golge
Çevirilerden Seçemeler
Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

"Fikirler gelişti ve değişti. Bugün Bakunin’in politik ekonomisiyle ve tarih yorumuyla çok fazla Marksist olduğunu düşünüyorum; onun felsefesinde evrenin mekanik kavrayışı ile insanlığın kaderi üzerinde iradeye duyulan inanç arasındaki çelişkiye olası bir çözüm getirmediğini görüyorum."

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Bir İktidar Tekniği Olarak Modern Devlet - Dilaver Demirağ

Fransız Devrimi kadar Magna Carta ile de şekillenen modern devlet başlıbaşına bir toplum mühendisliği olmuştur. Ve günümüzde modern devlet mevcudiyetini devam ettiriyor ise bu mühendislik faaliyetlerinin sona ermediği anlamına gelir. Foucault’un biyo politika kavramı ile James Scott’un yüksek modernizm kavramları bize modern devletin Lewis Mumford’un modern teknolojinin doğasını açıklamakta kullandığı Mega Machine (dev makine) kavramını...

→ Devamını Oku ...