golge
Çevirilerden Seçemeler
Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – John Clark (Bölüm II)  “Tarihin İtici Gücü”

Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – John Clark (Bölüm II) “Tarihin İtici Gücü”

 "Felsefi olmaya en çok teşebbüs ettiği noktada Bookchin, en zayıf olduğu yerdedir. Bu onun en istekli teorik girişimlerindeki bir durum: onun “politik olan” kavramına vurgusu. Aristo önemli felsefi Dört Nedensellik buluşunu ilan etmiştir, Bookchin ise kendi Üç Alanını ilan eder. Üç sosyal alan arasında dikkatli ve önemli ayrımlar yapmış olduğuna” işaret eder: toplumsal, politik ve...

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Bir İktidar Tekniği Olarak Modern Devlet - Dilaver Demirağ

Fransız Devrimi kadar Magna Carta ile de şekillenen modern devlet başlıbaşına bir toplum mühendisliği olmuştur. Ve günümüzde modern devlet mevcudiyetini devam ettiriyor ise bu mühendislik faaliyetlerinin sona ermediği anlamına gelir. Foucault’un biyo politika kavramı ile James Scott’un yüksek modernizm kavramları bize modern devletin Lewis Mumford’un modern teknolojinin doğasını açıklamakta kullandığı Mega Machine (dev makine) kavramını...

→ Devamını Oku ...