golge
Çevirilerden Seçemeler
Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – John Clark (Bölüm II)  “Tarihin İtici Gücü”

Belediyecilik Hayalleri: Bookchin’in Politikasının Toplumsal Ekolojik Eleştirisi – John Clark (Bölüm II) “Tarihin İtici Gücü”

 "Felsefi olmaya en çok teşebbüs ettiği noktada Bookchin, en zayıf olduğu yerdedir. Bu onun en istekli teorik girişimlerindeki bir durum: onun “politik olan” kavramına vurgusu. Aristo önemli felsefi Dört Nedensellik buluşunu ilan etmiştir, Bookchin ise kendi Üç Alanını ilan eder. Üç sosyal alan arasında dikkatli ve önemli ayrımlar yapmış olduğuna” işaret eder: toplumsal, politik ve...

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Bir İktidar Tekniği Olarak Modern Devlet - Dilaver Demirağ

Fransız Devrimi kadar Magna Carta ile de şekillenen modern devlet başlıbaşına bir toplum mühendisliği olmuştur. Ve günümüzde modern devlet mevcudiyetini devam ettiriyor ise bu mühendislik faaliyetlerinin sona ermediği anlamına gelir. Foucault’un biyo politika kavramı ile James Scott’un yüksek modernizm kavramları bize modern devletin Lewis Mumford’un modern teknolojinin doğasını açıklamakta kullandığı Mega Machine (dev makine) kavramını...

→ Devamını Oku ...

Oy Kullanmak A(Po)Litik Bir Eylemdir – Dilaver Demirağ

Anarşizm düşüncesi, benim gibi modern öncesi Anarşi yatağında ilerleyen ve manevi olanı, hatta ilahi olanı Anarşi ile birlikte düşünen birileri tarafından çeşitli biçimlerde eleştirilebilir. Bu bir anlamda Anarşizme hem içeriden hem de dışarıdan yöneltilen bir eleştiridir.

→ Devamını Oku ...

Lacan’ın Ayna Evresi ve İbn Arabi’nin Ayna Metaforu Üzerine Bir Karşılaştırma – Umut Saygi

Fususu'l Hikem’de geçen "suretteki benzerlik, ilişkinin en büyüğü, en yücesi ve en yetkinidir; çünkü suret çifttir (iki olmanın nedenidir) başka bir ifadeyle suret, Hakkın varlığını çift yapmıştır. Nitekim kadında varlığıyla erkeği iki yapmış ve onu çifte dönüştürmüştür. Böylece üç ( şey ) ortaya çıkmıştır: Hak, erkek ve kadın."  Bu paragraf üstünden Lacan’ın ayna evresi, imgesel...

→ Devamını Oku ...

Neden Hiç Bir Partiyi Ve HDP'yi Desteklemiyorum? – Dilaver Demirağ

Peki Selocan'ın bu arkadaşa cevabı ne olur? Brooking enstitüsünde beni seçin diyen Kılıçdaroğlu ile arasının iyi olması ne iştir, hatta CHP iyi oy alsa onlarla rahatça koalisyon yapmayacak mı bu konuda imalar yok mu? Bu durumdaki bir HDP'ye sözünü ettiğim yerli bir figür arayan arkadaş neden oy versin ki?

→ Devamını Oku ...

Temsil Bir Oyundur, Seçimse Bir Yalan: Seçim Tartışmaları Üzerine Bazı Notlar – Numan Bey

7 Haziran seçimleri temsil yalanına inanmayan ve kendini ondan uzak tutan “seçmen vatandaş”ın sisteme eklemlenmesi ve rızasının alınması için bir dönem sistem dışı olanların kendi iradeleriyle muhalefet olmaya ve sistem içine girmeye insanları çağırdığı ve manipüle ettiği seçimler olarak anılacak.

→ Devamını Oku ...
Sayfa: 2 | Toplam: 212