golge
Çevirilerden Seçemeler
21 Teknoloji Toplumu – Merkezi Ekonomi - Jacques Ellul

21 Teknoloji Toplumu – Merkezi Ekonomi - Jacques Ellul

“Siyaset ile ekonominin düellosu, siyasetin kaybolduğu, ekonominin de teslimiyete zorlandığı bir sentezle sonuçlanır. Bu sentez elbette henüz tam olarak gerçekleşmiş değil. Eski uluslardan biri olan Fransa, olan bitenin bile farkında değildir.”

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Güvercini Avlamak – BayRam Bey

"Öykümüz 1200’lerin ilk çeyreğinde, bugün Anadolu dediğimiz yurtlardan bir yurtta başlamakta. İnsanın kuş oluşuna, bir doğan donuna (cevher, yapı, biçim) girmesi üzerine bir söylence." Menakıbı yeniden yorumlama denemesi...

→ Devamını Oku ...