KATEGORİ: Anarşizm

Sığıyla Deriniyle Devlet – Dilaver Demirağ

Siyaset, en iyi durumda - salt hukukla müzakere etme gücüne indirgenmediğinde kendini kurucu güç (yani, hukuku kuran şiddet) olarak algılama suretiyle hukukla kirlendiği için sürekli bir gerilemeye uğramıştır. Oysa aslında siyaset, şiddet ve hukuk arasındaki bağı kesen eylemdir yalnızca. Giorgio Agamben 

→ Devamını Oku ...

Nefs Kavramı ve İnsan Varlığının Özgürlük Olanakları – Alişan Şahin

Ma’na bahrine daldık Vücud sehrini kıldık İki-cihan ser-teser cümle Vücud’da bulduk - Yunus Emre

→ Devamını Oku ...

Post Kolonyal Anarşizm Olarak İslami Anarşizm – Dilaver Demirağ

“Anarca-İslam’da mülkiyet mutlak olarak Tanrı’nındır, insanlar ise sadece Tanrı’nın mülkiyetinin birer bekçisi/emanetçisidirler. Bundan ötürü kapitalizmde olduğu gibi özel [mülkiyet] olarak biriktirilmez, mülkiyet kamusal olarak [tanrının mülkiyetinin] bekçiler[i] arasında dağıtılır."

→ Devamını Oku ...

İnfak, İhsan ve Mitualizm, Mizan ve Adalet (Anarşizm, İslam ve Mülkiyet) – Dilaver Demirağ

Bu coğrafyada olduğu kadar batı coğrafyasında da İslamla Anarşizm arasında bir yakınlık olduğunu düşünmek bir yana bunun olduğunu iddia etmek bile uygunsuz düşer. Öyle ki Ellul gibi bir Hırıstıyan Anarşist bile bunu olanaklı görmez. Cemil Meriç’in söylediği gibi batı düşünceleri arasında Proudhon da yankılanan biçimi ile Anarşizm, İslam’a en yakın görüştür önermesi  önyargıda uzak bakıldığında...

→ Devamını Oku ...

Tevhidin ve Hikmetin Anlamı - Dilaver Demirağ

La İlahe İllallah sözü  bir devrim çağrısıdır. İnsanların kula kulluk ettiği bir zaman diliminde dağılmışlık da değil birlikte evrensel kardeşliği gerçekleştirmek mülkiyet ve iktidar tarafından esir alınmış olan, zulümle varolan düzene bir başkaldırıydı.

→ Devamını Oku ...
Sayfa: 27 | Toplam: 27« İlk Sayfa...102024252627