KATEGORİ: Katılımcılar

Fakirliği Seçmek Erdeme Götürür (Üç Örnek)- Alişan Şahin

Tarihte varlık kaygısından sıyrılmış insan/insanlar bulmak ve bunun üzerine düşünmek, bugünün tüketim ve değerlerini yitirmiş toplumunda anlamlı olabilecek  sonuçlar verecektir bizlere.

→ Devamını Oku ...

Korku, Kaygı, Özgürlük, Ölüm ve İntihar Üzerine Değinmeler – Alişan Şahin

“Dünya’da kaygınız vardır, ama tasalanmayın, çünkü ben Dünyayı aştım” Yuhanna İncili'nden..

→ Devamını Oku ...

Post Kolonyal Anarşizm Olarak İslami Anarşizm – Dilaver Demirağ

“Anarca-İslam’da mülkiyet mutlak olarak Tanrı’nındır, insanlar ise sadece Tanrı’nın mülkiyetinin birer bekçisi/emanetçisidirler. Bundan ötürü kapitalizmde olduğu gibi özel [mülkiyet] olarak biriktirilmez, mülkiyet kamusal olarak [tanrının mülkiyetinin] bekçiler[i] arasında dağıtılır."

→ Devamını Oku ...

İnfak, İhsan ve Mitualizm, Mizan ve Adalet (Anarşizm, İslam ve Mülkiyet) – Dilaver Demirağ

Bu coğrafyada olduğu kadar batı coğrafyasında da İslamla Anarşizm arasında bir yakınlık olduğunu düşünmek bir yana bunun olduğunu iddia etmek bile uygunsuz düşer. Öyle ki Ellul gibi bir Hırıstıyan Anarşist bile bunu olanaklı görmez. Cemil Meriç’in söylediği gibi batı düşünceleri arasında Proudhon da yankılanan biçimi ile Anarşizm, İslam’a en yakın görüştür önermesi  önyargıda uzak bakıldığında...

→ Devamını Oku ...

İçimizdeki Faşizm – Dilaver Demirağ

“Müslümandı... Adalet Bakanı olmuştu... Var olmayan, güçsüz bir ilkeler manzumesi şeklindeki iktisadî doktrinlerine Adil Düzen adını vermeye o da alışmıştı. Deneyimli bir politikacı olarak işlerin asla öyle gitmeyeceğini bildiği halde, bazı terimler etrafında cemaatıyla uzlaşım içindeydi: Değerler – oruç, zekât ekonomisi, fitne fücura karşı mücadele ve elbette Adalet...

→ Devamını Oku ...
Sayfa: 49 | Toplam: 50« İlk Sayfa...10203047484950