golge
Çevirilerden Seçemeler
Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

"Fikirler gelişti ve değişti. Bugün Bakunin’in politik ekonomisiyle ve tarih yorumuyla çok fazla Marksist olduğunu düşünüyorum; onun felsefesinde evrenin mekanik kavrayışı ile insanlığın kaderi üzerinde iradeye duyulan inanç arasındaki çelişkiye olası bir çözüm getirmediğini görüyorum."

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Korku, Kaygı, Özgürlük, Ölüm ve İntihar Üzerine Değinmeler – Alişan Şahin

“Dünya’da kaygınız vardır, ama tasalanmayın, çünkü ben Dünyayı aştım” Yuhanna İncili'nden..

→ Devamını Oku ...

Post Kolonyal Anarşizm Olarak İslami Anarşizm – Dilaver Demirağ

“Anarca-İslam’da mülkiyet mutlak olarak Tanrı’nındır, insanlar ise sadece Tanrı’nın mülkiyetinin birer bekçisi/emanetçisidirler. Bundan ötürü kapitalizmde olduğu gibi özel [mülkiyet] olarak biriktirilmez, mülkiyet kamusal olarak [tanrının mülkiyetinin] bekçiler[i] arasında dağıtılır."

→ Devamını Oku ...

İnfak, İhsan ve Mitualizm, Mizan ve Adalet (Anarşizm, İslam ve Mülkiyet) – Dilaver Demirağ

Bu coğrafyada olduğu kadar batı coğrafyasında da İslamla Anarşizm arasında bir yakınlık olduğunu düşünmek bir yana bunun olduğunu iddia etmek bile uygunsuz düşer. Öyle ki Ellul gibi bir Hırıstıyan Anarşist bile bunu olanaklı görmez. Cemil Meriç’in söylediği gibi batı düşünceleri arasında Proudhon da yankılanan biçimi ile Anarşizm, İslam’a en yakın görüştür önermesi  önyargıda uzak bakıldığında...

→ Devamını Oku ...

İçimizdeki Faşizm – Dilaver Demirağ

“Müslümandı... Adalet Bakanı olmuştu... Var olmayan, güçsüz bir ilkeler manzumesi şeklindeki iktisadî doktrinlerine Adil Düzen adını vermeye o da alışmıştı. Deneyimli bir politikacı olarak işlerin asla öyle gitmeyeceğini bildiği halde, bazı terimler etrafında cemaatıyla uzlaşım içindeydi: Değerler – oruç, zekât ekonomisi, fitne fücura karşı mücadele ve elbette Adalet...

→ Devamını Oku ...

Tevhidin ve Hikmetin Anlamı - Dilaver Demirağ

La İlahe İllallah sözü  bir devrim çağrısıdır. İnsanların kula kulluk ettiği bir zaman diliminde dağılmışlık da değil birlikte evrensel kardeşliği gerçekleştirmek mülkiyet ve iktidar tarafından esir alınmış olan, zulümle varolan düzene bir başkaldırıydı.

→ Devamını Oku ...
Sayfa: 66 | Toplam: 67« İlk Sayfa...10203064656667