golge
Çevirilerden Seçemeler
Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

Errico Malatesta: Bakuninci Malatesta’dan Kendisine - Vernon Richards -2-

"Fikirler gelişti ve değişti. Bugün Bakunin’in politik ekonomisiyle ve tarih yorumuyla çok fazla Marksist olduğunu düşünüyorum; onun felsefesinde evrenin mekanik kavrayışı ile insanlığın kaderi üzerinde iradeye duyulan inanç arasındaki çelişkiye olası bir çözüm getirmediğini görüyorum."

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Anadili (Bir Felsefi Yorum) - H. İbrahim Türkdoğan

"Bu duygu deneyimini edinenler sözcüğün gerçek anlamıyla yaratıcıdır. Yaratıcının yaratma dürtüsü tüm kalıpları kırmasına yol açabileceği gibi, anadili kalıbını da kırmaya er geç yönelecektir. Bu tümceyi şöyle bütünlemem gerekecek: Tüm kalıpların kırılması anadili kalıbını kırmaktan geçer!"

→ Devamını Oku ...

Anadil ya da Ulus İnşası - Dilaver Demirağ

Anadil kişinin ailesinde konuştuğu, gündelik yaşamında kullandığı bir dildir ve doğal haliyle hiç bir standartlaşma taşımaz. Buna karşılık uluslaşma sürecinde olmazsa olmaz olan Ulusal Dil böyle değildir, tabii akışı içinde yapılanmaz, müdahaleye uğrayarak standardize edilir. Bunu da sağlayan en önemli şey eğitimdir. Bu bakımdan bugün kimi anarşistlerin de doğal bir talep gibi algıladıkları ana dil...

→ Devamını Oku ...