golge
Çevirilerden Seçemeler
21 Teknoloji Toplumu – Merkezi Ekonomi - Jacques Ellul

21 Teknoloji Toplumu – Merkezi Ekonomi - Jacques Ellul

“Siyaset ile ekonominin düellosu, siyasetin kaybolduğu, ekonominin de teslimiyete zorlandığı bir sentezle sonuçlanır. Bu sentez elbette henüz tam olarak gerçekleşmiş değil. Eski uluslardan biri olan Fransa, olan bitenin bile farkında değildir.”

İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

23 Teknoloji Toplumu – Anti-Demokratik Ekonomi - Jacques Ellul

Ekonomi kesin ve teknik hale gelince, çalışanların arzulanılan müdahalesini hoşgörmez. Kuşkusuz, işgücünün, insani endüstri ilişkilerinin, hijyen vesairenin iyi ve rasyonel düzenlenmesi diye bir şey var. Ancak bu, iyi bir tekniğin varsaydığı ve gerektirdiği bir iç düzenlemedir

→ Devamını Oku ...