golge
İtaatsİz Arşİvİ ve Seçkİler

Gezi Parkı ve Milliyetçi Hassasiyetler – Numan Bey

"Kürtler son 30 yıldır meydanlardayken, siz neredeydiniz?” “Taksim’de duran adamların hepsi Roboski’de susan adamlar” 

→ Devamını Oku ...

Bir Çadır Lazım Olmuştu da! - Mehmet İşten

T “Türklerin evren tasavvuru ile yaşayışları arasında doğrudan bir ilgi vardır. Mesela, Türklere göre” gök” yeryüzünün üstüne gerilmiş bir çadırdı. Çadırın ayakta durmasını sağlayan da Demirkazık’tı. Gerçekten de bütün diğer gök cisimleri yer değiştirirken Demirkazık, Dünya’nın ekseniyle aynı doğrultuda olduğundan gökyüzünde hareketsiz gibidir.”

→ Devamını Oku ...

“Beyaz Türk'ün Yükü”: Oryantalizm, Kemalizm ve Türkiye'de Kürtler – Welat Zeydanlıoğlu

Efendiler, medenî olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya maruzdurlar.1 - Mustafa Kemal Atatürk

→ Devamını Oku ...

Türkler ve Şehir – Mehmet İşten

Türkler göçebe bir yaşam sürüyorlardı, binlerce yıl devam etti bu. Daha sonra önce Uygurlar Çin etkisiyle, Batıya giden Oğuzlar da Arap etkisiyle yerleşik yaşama geçmeye başladılar... Yüzlerce yıl devam etti bu yaşam tarzı değişikliği. "Oğuz ili, köçip, çeküp yürümedik yol bar mı? Üyün (evin) tutup, oturmadık yer bar mı" atasözünün gösterdiğince binlerce yıl göçebe yaşamışlardı....

→ Devamını Oku ...