Pazar, Ocak 29, 2023
spot_img

Yıllık Arşiv: 2022

“Müesses” Devlet İktidarının Şahikası: Yoksulluk ve Çaresizliğe Teslim Olmak ve Seçimler – Numan Bey

"İktidarın otoriter-totaliter duruşu ve temayülleri bir yana muhalefet de milliyetçi ve otoriter temayüllerden uzak değil. Geçmiş zamanlardaki uygulamaları ve duruşlarını bildiğimiz benzer kadroların bir yıl sonra iktidarı ele geçirdiklerinde otoriter ve ekonomi adına varlıklıların yanında yer almayacaklarını söylememek mümkün değil. Fakat bir iktidar değişimi sürecinde biraz da olsa nefes aldıracaklarını reddetmek de mümkün değil."

John Zerzan Kimdir? – Alexander Brener & Barbara Schurz

Ünlü olan hiç kimseye güvenilemez Xaviera, dünyanın en güzel kızı Kimdir o? Kim akademik antropolojik söylemi alıp,  anarşist çevrelerde şık hale getirdi? John Zerzan. Kim saygın...

Totaliter “Muhafazakar” Devlet Toplumdan Ne İster – Numan Bey

"Kemalist militarist-laikler ile İslamcı kesimler arasında oluşan bu ittifak elbetteki ezelden beri devam eden kapışmaların ve özellikle Ergenekon operasyonlarının kendi iktidarını sağlamlaştırmak için bir vasıta görüp Kemalistleri devlet bürokrasisinde ayıklamaya ve ardından diğer İslamcıları – AKP’nin sahiplerini – tehdit etmeye vesile yapan Fetullah Gülen faşistinin darbe teşebbüsüyle yerine oturmuş oldu. Darbe teşebbüsünden hemen sonra Balyoz ve Ergenekon davaları tamamen yok sayılarak ve hatta Ergenekon diye bir yapılanma yoktur noktasına gelerek cezaevinde yatmakta olan tüm katiller (diğer faşistler) serbest bırakıldı. Kürdistan’da işlenmiş cinayetlerin delilleriyle aleni olan davaların tüm sanıkları serbest bırakıldı."

Dinler ve Anarşizm Üzerine Konuşmalar

https://www.youtube.com/watch?v=AB9NkEnInco&t=6s Bülent Şahin Erdeğer tarafından düzenlenen tartışma, tanışma ve sohbet ve fikir alışverişi faaliyetlerinin Batı Düşüncesi - Dinler ve Anarşizm başlıklı toplantısında arkadaşımız Alişan Şahin’le...

Sosyalizme Çağrı – Gustav Landauer – 1

"toplumsal kurumların, mülk ilişkilerinin, ekonomi biçimlerinin dönüştürülmesi devrim kanalıyla olamaz. Bu meselelerde, aşağıdan gelen hareket sadece bir şeyleri silkip atar, yok eder ya da terk eder; yukarıdan gelen hareket, devrimci bir hükümet kanalıyla olsa dahi sadece lağveder ve emreder. Oysa sosyalizm yeni bir ruhtan inşa edilmeli, tesis edilmeli, örgütlenmelidir. Bu yeni ruh devrimde fazlasıyla ve tutkuyla bulunmaktadır. Robotlar insana dönüşürler. Soğuk, tahayyülsüz insanlar şevkle ateşlenir. Statükonun tamamı, buna pozitif ve negatif düşünceler de dâhildir, şüpheye kapılır. "

Anarşizm, Anakronizm, Hermenotik, Yapıçözüm ve Tarihi Okumak – 1 – Alişan Şahin

Robert Graham’ın editörlüğüyle iki bölüm halinde yayınlanmış olan “Anarşizm: Özgürlükçü Düşüncenin Belgesel Tarihi” isimli kitaba bakıldığında Anarşizm ile ilişkili olarak din ya da dindar...

Antropoloji ve Anarşizm – Giriş – 1 – Brian Morris

Gerçekten de Evans-Pritchart’ın klasik çalışması olan The Nuer (1940) onların politik sistemini “düzenli anarşi” (ordered anarchy) olarak tanımlamıştır. Harold Barclay’in faydalı ve ferasetli küçük kitabı People without Government’in (1992) alt başlığı ehemmiyetle “Anarşizmin Antropolojisi”dir ve Barclay iktidarsız düzenli bir toplum olarak anarşi ile 19. Yüzyılda ortaya çıkmış politik bir hareket ve gelenek olarak anarşizm arasında bilindik bir farklılığa temas eder.

Ekofaşizm Nedir? Biomerkezci Sol Bir Analiz -1- David Orten

"Bu makale “ekofaşizm” kavramına ve ifadesine dair bir incelemedir. Kavramsal bir değeri vardır elbette fakat gerçekten de ilginç bir ifade/kavramdır. Genişçe bir çevre tarafından faşist olmakla nitelenen geçmiş hükümet biçimleri varken – Hitler’in Almanya, Mussolini’nin İtalya ve Franko’nun İspanya ya da Pinochet’in Şili’si – “eko-faşist” bir iktidara sahip olan bir ülke ya da bildiğim kadarıyla, ekofaşist temelde örgütlenmiş olarak kendini ilan eden politik bir örgütlenme asla olmamıştır."

SON GÖÇ: SARIKEÇİLİLER 2008 (Belgesel 1) – Ece Güneş Saadetyan

Türkiye sınırları içinde yaşayan hemen hemen son göçebe aşiret olan Sarıkeçililer hakkındaki belgesellerden biri ve ilk bölümü. Ece Güneş Saadet yan'dan...

3. Sosyal Düzen ve Otorite – Harold B. Barclay

Önceki sayfa İnsanlığın ya da herhangi bir türün evrensel karakteristiklerinden biri, hayatta kalması ve bir tür düzen çerçevesi içinde varlığını sürdürmesidir.  Yani, insanlar davranışların ve...

Amazonların Pirahã Kabilesi ve Chomskyci Dilbilimin Yanlışlanabilirliğine Dair – Alişan Şahin

“Pirahaların hayatı benim düşünme biçimimde devrim yaptı. Her şart altında mutlu olmayı öğretti”. Daniel Everett Daniel Everett’in yaşamış olduğu 30 yıllık deneyim hem renkli hem...

Şiddet Savunuculuğunun Eleştirisine Dair Düşünsel Argümanlar (2) – Alexandre J. M. E. Christoyannopoulos

Önceki Sayfa 1. Şiddet Sarmalı Hristiyan anarşistler Hz. İsa’nın yönergelerini sadece Eski Ahid’in bir yorumu olarak değil, bir emir,  insanlığın geçmiş ve geleceği üzerine yorumlama olarak...

Nev-i Şahsına Münhasır Bir Hristiyan Anarşist: Tolstoy

"Gerçek anlamda Hristiyanlık Hz. İsa’nın Çarmıha gerildiği, ta ilk dönemlerden itibaren, devletin varlığına son vermeyi savunur."  Leo Tolstoy Leo Tolstoy’un İncil okumaları hristiyan anarşistler için dahi olağan...

ANARŞİST AMENTÜ*

1. Anarşizmin Terörizm ve şiddetle alakası yoktur. Anarşistler teröristlere ya da güya kurtuluş hareketlerine yardım, destekte bulunmaz ve sempati duymazlar. 2. Anarşizm sorumsuzluk, parazitlik, kriminallik,...

Gezi Kronolojisi

Yeniden Hatırlamak - Hatırlatmak ve Abartmalara, Gereksiz Yüceltmelere  Engel Olmak Maksadıyla Tekrar. Anarşistlerin 5 Haziran Tarihinde Kaygılarını dile getirdikleri Bildirisiyle beraber okunması dileğiyle… Taksim Gezi Parkı...

Gezi Parkı İşgali ve Anarşistlerin Bildirisi

Bu bildiri Gezi Parkı’ndaki işgal devam ederken, Gezi Parkı için verilen mücadelenin ivmesinin sapması ve saptırılmasına karşı yazılmıştır.   Türk milliyetçilerinin en bariz temsilcileri olan...

Gustav Landauer’in Komüniter Anarşizmi – Larry Gambone

"O ortaklaşmacılık ve toplumsallaşmanın kapitalizm içinde otomatik olarak ortaya çıkacağını söyleyen Marx’ın hüsnü kuruntu içinde olduğunu söyler. H. J. Heydorn’a göre, Landauer kapitalist toplumun devlet tarafından temsil edildiğini, değişen koşullara mükemmel bir şekilde adapte olduğunu, sosyalist topluma götürmekten ziyade, toplumsal yasamanın gelişmesi yoluyla proletaryayı entegre ederek dejenere ettiğini, hakikaten sosyalistleri absorbe edip, ideolojilerini lüzumsuz hale getirdiğini görüyordu."

Yanlış İkilemin Adı: Erkeklik – Kadınlık ve Fahişeyi Vurmak – Numan Bey

Erkek dünyaya erkekçe bakıyor. Erkek kadın adına dünyaya bakıyor. Erkek kadından daha iyi biliyor kadın için neyin iyi olduğunu. Kadın buna uymalı ve dünyaya...

Ne Efendi Ne de Kul – Bao Jingyan

Bu seçki, günümüze kalan ayırt edilebilir bir biçimde anarşist bir tavır ortaya koyan en eski metinlerden biri içinden seçilmiş olup, Taocu filozof Bao Jingyan...

Anarşist Alkolik Jaroslav Haşek*

Açıkçası hayatı bir utanç hikâyesiydi. Dışarıdan belki bir Bolşevik gibi görünüyordu ama aslında sadece birbolshie idi. Hayata kötü başlamıştı ve hayatı giderek kötüye...

Noam Chomsky: Gerçek Anarşizm Üzerine

Chomsky anarşizm kavramı ve anarşizmin insan ve özgürlük için ne anlama geldiğini anlatıyor.

Lysander Spooner’in Toplumsal Sözleşme Eleştirisi – STEVE J. SHONE – 1

"Lysender Spooner’in yazılarında toplumsal sözleşme teorisinin kifayetsizliği yinelenen bir temadır. Bu yetersizlik onu ABD anayasasını özel bir reddedişi yanında genel olarak iktidarın geniş ve yaratıcı bir eleştirisine götürmüştür. Önde gelen bir kölelik karşıtlığı ve bir paradoks olarak Kuzey ABD’nin güney üzerinde iktidarın getirdiği dayatmalardan memnuniyetsizlik ona göre otoritesi için zorunlu bir şart olan rızaya dayanan iktidar için çalışmanın nihayetinde imkansız olduğuna ikna oldu. Spooner’e göre meşru bir iktidar hem pratik ve hem de doğal olarak savunulamazdır."

Tahakküm, Kadın, Para ve Kumbara: Üslupsuzluk ve 8 Mart – Numan Bey

Erkek egemen tahakküm kültürünün ve onun dilinin üreticileri sadece erkekler değildir. Hatta daha ziyadesiyle kadınlar vb.dir. O, kamusal ve özel alanda herkes tarafından üretilen...

Nietzsche’nin İslam ile Barışı: Düşmanımın Düşmanı, Dostumdur – Ian Almond

"Platonculuğun tarih ötesi zımnî bir başarısı anlamına gelen İslamın yayılmacılığı, Nietzsche’nin Fas İspanyasını, gerçeği tahrip eden inanç sisteminin hayattan nefret eden dogmalarının karşısındaki bir kale olduğu şeklindeki tanımıyla uyuşmaz. Burada İslamın, “Arap Platonizmi” olarak neredeyse yeniden tarif edilmesi, Nietzsche’nin eserlerinde İslam hakkındaki müphem görüşlerin nedenidir. Şimdiye kadar gördüğümüz gibi, Nietzsche, İslam’ı “olumlayıcı semitik bir din” olarak kabul eder. Fakat, Nietzsche’nin bu iki sıfattan hangisine daha çok önem verdiğini tespit etmek güçtür. Nietzsche, Hıristiyanlığın ne kadar zayıf ve kötü bir din olduğunu göstermek için semitik dinlerden bir örneğe ihtiyaç duyduğunda, İslam’ı hayatı olumlayıcı değerlerin zirvesi olarak gösterir. "

Max Stirner’in “Saplantısı”: Ludger Lütkehaus’un Tamyetkin Hiç’inde Stirner’in Yaratıcı Hiç’i – H. İbrahim Türkdoğan

Karen Swassjan: “Artistik olmayan bir tarz, kaba, bazen coşkulu – neden olmasın; ama yine de keskin ve tutarlı, Hegel'in eski bir öğrencisine yakışır bu...

Bilinçdışı ve Bir “Öteki” Olarak Virüs – Mustafa Burak Arabacı

"Bir başka ifadesiyle, coronavirüsün kendisiyle asla karşılaşamayız; sadece semptomlarını gösterebiliriz, daha da kötüsü semptomlarını gösterme ihtimali, virüsün ben olduğuma ötekini ikna etmek için yeterli –yaşlıysam, kronik bir hastalığım varsa ya da sigara içiyorsam-. Tıpkı Azınlık Raporu’nda olduğu gibi, şüpheli olma ihtimalim bile beni suçlu (hasta) yapar. Ve artık bana yapılacak her şey kabul edilebilirdir; tecrit edilebilirim, kapatılabilirim ya da ölüme terkedilebilirim. Henüz ötekinin gözünde coronavirüs olmamış ben, bana zaten bunların yapılmasını ister."

Hz. İbrahim, Nietzsche ve İbn-ül Arabi Dolayısıyla Şirk Olarak Devlet – Alişan Şahin -2

"Dünya hayatında iktidar elde etmek ve büyüklük taslamak dindarlar için şirk olarak görülmesi gerekirken, ateist bile olsa, her insanın kendi kişisel erkini toplumlar ve kişiler üzerinde kurmak çabasında olan, dini olmasa da içinde büyüdüğü kültürün verileri dolayısıyla ve onun ürünü olarak bireyler kendi erklerini ona (kişi, hükümet, kurum vb.) teslim etmelerini isteyen güce karşı koymak zorundadır. Bu bireyin özgürlüğünün en önemli koşullarından biridir. Dindar biri için ise dünyevi özgürlük halini korumanın yanında o, Allah’ın yerini alma çabasında olduğundan dolayı (yargı erki, yönetme erki ve idare etme erkini zorla ya da çeşitli yöntemlerle rızasını alarak) şirk olarak görünmek durumundadır. "

Tristan Tzara ve Dada Manifestosu

"Hiçbir anlam taşımayan bir sözcük için zaman harcamak boş geliyorsa, nafile ise... Kafalarda dolaşan ilk düşünce, bakteriyolojik düzeydedir: O sözcüğün etimolojik, tarihsel ya da en azından psikolojik kaynağına inmek. Gazetelerden öğrendiğimize göre, Kru zencileri, kutsal bir ineğin kuyruğuna DADA diyorlarmış. İtalya'nın bir yöresinde, küp ve anne, aynı sözcükle karşılanıyor: DADA. Tahta at ve dadı, Rusçada ve Rumencede çifte olumlama: DADA. Bilgili gazeteciler bu sözcükte, bebeklere özgü bir sanat görüyorlardı, günümüzün öteki küçükçocuklarıçağıranisa ermişleri ise, kuru ve gürültücü, gürültücü ve tekdüze bir ilkelciliğe dönüş görüyorlar bu sözcükte. Bir sözcük üzerinde duyarlılık inşa edilemez; her yapı, can sıkıcı bir yetkinleşmeye yakınsar, yaldızlı bir bataklığın durgunluğuna, görece insanî ürüne. Kendinde güzel olmak gibi bir amaç taşımamalıdır sanat yapıtı, zira ölüdür o; ne neşeli ne üzgün, ne açık ne kapalı, ermiş aylaların pastalarını ya da atmosferler arasında arkaya eğilmiş bir koşunun terlerini silmeye yardım ederek, kişileri sevindirmek ya da onlara kötü davranmak. Bağlı olduğu yasa gereği, nesnel olarak, herkes için güzel değildir hiçbir zaman bir sanat yapıtı. O halde, eleştiri gereksizdir, onun varlığından öznel olarak söz edilebilir, ancak herkes için en küçük bir genel nitelik göstermez. Bütün insanlıkta ortak olan ruhsal temeli bulduğumuza mı inanıyoruz? İsa'nın deneyimi ve kutsal kitap, geniş ve iyiliksever kanatlarının altında şunları gizlemektedir: Bok, hayvanlar, günler. Bu sonsuz, biçimsiz çeşitleme karmaşasına, insana düzen vermek nasıl istenebilir? "Komşunu sev" ilkesi, gerçekte ikiyüzlülüktür."
- Advertisment -
Google search engine

Most Read

Hits: 0