Türkçe Kitap

 • Karşılıklı Yardımlaşma’dan Karşılıksız Dayanışma’ya – Alişan Şahin (PDF Kitap)

  528
  0
  Özgürlükçü Oluşumlar, Fütüvvet, Ahilik ve Tarihi Yeniden Düşünmek “Bir tarih çalışması değil ama tarihi yeniden yorumlama denemesi ve inceleme olarak adlandırmak yerinde bir ifadelendirme olur. Bu minvalde kelimenin gerçek anlamıyla Selçuklu İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Osmanlı Beyliği’nin oluşum ve ilk altmış yılını sorgulamaya ve yorumlamaya teşebbüs eder. Bunu yapmaktaki asıl ...
 • Melâmetiyye Risâlesi – Ebu Abdurrahman Es-Sülemi (PDF)

  697
  0
  Melâmet ve Melâmetîlere ilişkin hemen hemen en eski eserlerden biri olan “Melâmetiyye Risâlesi” kendisinin de Melâmi olduğu söylenen es-Sülemi’ye aittir. Bu eseri internet ortamlarında bulabilmeniz mümkün. Bu çeviriyi Ergün Öztürk’ün “Ebû Abdurrahman Es-Sülemî ve ‘El-Melâmetiyye’ Adlı Risâlesi Çerçevesinde Melâmetîlik ve İlkeleri” adlı yüksek lisans tezinden alarak yayınlıyoruz. Melâmilik üzerine yayınlanmış ...
 • Divan Şiiri Antolojisi (PDF)

  819
  0
  Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düştü O zamân ki bezm-i cânda bölüşüldü kâle-i kâm Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düştü Gehî zîr-i serde desti geh ayağı koltuğunda Düşe kalka haste-i gam der-i lûtf-ı yâre düştü Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-i gül Yine ...
 • Max Stirner ve Eserleri – H. İbrahim Türkdoğan

  796
  0
  Max Stirner’in eserlerine dair derli toplu bir çalışma Marie Dähnhardt: [Stirner] “Bütün gün puro içiyordu… Gerçek dost edinemeyecek kadar egosantrikti… Çok gururlu ve tembeldi… Bir ‘Dandy’ e benziyordu, iç dünyasını güzel dış dünyasıyla saklamak isteyen biri gibi.” KİTABI OKU/İNDİR YA DA PAYLAŞ Bu kitap Başıbozuk yayın’ın sitesinden alınmıştır. Adresi: https://basibozukyayin.com/max-stirner-ve-eserleri-2041/
 • Akan Sular Gibi – Ahmet Ateş (PDF Roman)

  456
  0
  “Ali Bey göçebe bir ailenin oğludur. Antep Lisesi’nde öğretmenlerinin zorlamasıyla İstanbul’a 1940’ların ortalarında Türk Dili ve Edebiyatı okumaya gider. Türkiye’deki toplumsal çelişkiler onu düşünmeye ve birtakım eylemlere iter. Ali Bey öldüğünde yeğeni Can onun ömür boyu biriktirdiği kitap ve doldurulmuş defterleriyle baş başa kalır. Bir defterde rastladığı harf çevrimi metni ...