Karşılıklı Yardımlaşma’dan Karşılıksız Dayanışma’ya – Alişan Şahin (PDF Kitap)

0
426

Özgürlükçü Oluşumlar, Fütüvvet, Ahilik ve Tarihi Yeniden Düşünmek

“Bir tarih çalışması değil ama tarihi yeniden yorumlama denemesi ve inceleme olarak adlandırmak yerinde bir ifadelendirme olur. Bu minvalde kelimenin gerçek anlamıyla Selçuklu İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Osmanlı Beyliği’nin oluşum ve ilk altmış yılını sorgulamaya ve yorumlamaya teşebbüs eder. Bunu yapmaktaki asıl maksat kimi özgürlükçü grup, hareket ve düşüncelerin zeminini ve atmosferini sunmaktır.

Çalışmanın asıl hedefi İslam Coğrafyasında ortaya çıkmış olan Melamet-fütüvvet fikri etrafında 18 ve hatta 19. Yüzyıla kadar varlığını koruyan Ahi Birlikleri örgütlenmesinin tarihsel yerine işaret etmek, Yüzyıllardan bugüne gelen bu yaşam biçimi ve ahlakını anlama çabalarında meydana gelen tarihi yorumlama biçimlerinin çeşitli arızalarına temas edip, bu yaşam biçimi ve ahlakın köken, kuruluş ve oluşunun ne anlama geldiğini idrak etmektir. Bunun için Bizans Loncaları ve Orta Çağ Kent Loncaları ya da komünleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır.

Doğal olarak fütüvvet kavramı ele alındığında Kur’an’a başvurmak temel önemdedir. Kavramın İslam coğrafyasında anlamının yaşama yönelik bir içkinlik kazanması muhtemelen kavramın Kur’an’da anlamı derin olan bir kavram olmasından yatıyor. Fütüvvet ve Anadolu’daki biçimi olan Ahilik ele alınırken Türkmenlerin göçleri sonucu oluşan ve Bizans loncalarının olduğu coğrafyada filizlenen bu oluşumun göçebe arka plana sahip olmasından hareketle göçebe aşiret yapılarına dair kimi kaynaklar, sosyal antropolojinin çeşitli verileri ışığında yeniden yorumlama denemesi yapılmıştır. Bu minvalde Ahiliğin anarşizmin karşılıklı yardımlaşma ahlakından öte karşılıksızlık ahlakı ile var olduğunu iddia etmektedir.”

KİTABI OKU/İNDİR YA DA PAYLAŞ

Bu kitap Başıbozuk yayın’ın sitesinden alınmıştır. Adresi: https://basibozukyayin.com/karsilikli-yardimlasmadan-karsiliksiz-dayanismaya-1961/

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.