Melâmetiyye Risâlesi – Ebu Abdurrahman Es-Sülemi (PDF)

0
590

Melâmet ve Melâmetîlere ilişkin hemen hemen en eski eserlerden biri olan “Melâmetiyye Risâlesi” kendisinin de Melâmi olduğu söylenen es-Sülemi’ye aittir. Bu eseri internet ortamlarında bulabilmeniz mümkün. Bu çeviriyi Ergün Öztürk’ün “Ebû Abdurrahman Es-Sülemî ve ‘El-Melâmetiyye’ Adlı Risâlesi Çerçevesinde Melâmetîlik ve İlkeleri” adlı yüksek lisans tezinden alarak yayınlıyoruz. Melâmilik üzerine yayınlanmış birçok makaleye ek ve referans olarak okuyucunun dikkatine sunmak adına buraya koyuyoruz.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.